Viszonteladóknak

Kedves leendő Partnerünk!

Köszönjük, hogy megtekintette WEB oldalunkat, reméljük elnyerte tetszését. Az alábbi oldalon megtalálhatja viszonteladói konstrukciónkat és ismertető anyagunkat.

Országos szinten több száz viszonteladót számlálunk. Csatlakozzon Ön is hálózatunkhoz, hogy méltán népszerű termékeink az Önök vállalatának is sikereket hozhasson.

Várjuk új nagykereskedők, üzlettel rendelkező viszonteladók és direkt értékesítő vállalkozók jelentkezését.

MAGAS ÁRRÉS!

Bizományosi konstrukció

Partnereinknek szállítólevél kiállítását követően bizományba szállítjuk termékeinket. Lehetőleg naprakészen ellátjuk megfelelő információs anyagokkal,  demo lemezekkel, szóróanyagokkal, hogy megkönnyítsük munkájukat. Minden hónap végén kérjük bizományosi elszámolásukat. Bármilyen üzleti kérdésben (pl. forgalom, új könyvek, kedvezmények stb.) segítséget nyújtunk. Szóróanyaggal kapcsolatos igényüket is ekkor adhatják le. Emellett még folyamatos kapcsolattartást is kínálunk Önöknek és vásárlóiknak egyaránt. Vásárlóik kérdéseikkel kapcsolatban bizalommal fordulhatnak ügyfél csoportunkhoz. Lehetőség van továbbá, hogy kölcsönös megegyezés alapján Web oldalainkon link csere történjen.  Budapesti viszonteladóinknak személyesen, vidéki viszonteladóinknak postán küldjük termékeinket. A kiszállítási költséget cégünk vállalja.


Bizományosi szerződés

 

Nem kizárólagos

viszonteladói szerződés

 

1. A szerződés tárgya:

A GRADUATION BT.  Kiadó könyveinek és kiegészítő tartozékainak (a továbbiakban könyvek) nem kizárólagos forgalmazási jogának átengedése.

2. Szerződő felek:

Graduation Bt. (2045 Törökbálint, Dózsa György u. 136.) mint kiadó (a továbbiakban Kiadó),

valamint

Név: .........................................................................................

Cím: ..........................................................................................

(továbbiakban Viszonteladó)

3. A szerződés érvényessége:

A szerződés az aláírás napján lép életbe és határozatlan időre szól.

4. Viszonteladó kötelezettségei:

4.1. Viszonteladó vállalja, hogy minden üzletében Kiadó által kiadott a viszonteladói árlistán szereplő könyveit forgalmazza.

4.2. Viszonteladó tudomásul veszi, hogy a Kiadó által bizományba kiszállított termékek körét és mennyiségét rendelés alapján a Kiadó egy héten belül teljesíti.

4.3. Viszonteladó alaposan tájékozódik a Kiadó termékeiről, megismeri tipikus alkalmazási területüket, annak érdekében, hogy a vevőknek megfelelő felvilágosítással és tanácsadással szolgáljon.

4.4. Viszonteladó gondoskodik a Kiadó által bizományosi értékesítésre átadott és Viszonteladó által értékesített könyvek nyilvántartásáról, ezt a listát a Kiadó számára bármikor hozzáférhetővé teszi.

4.5. Viszonteladó vállalja, hogy a készleten tartott Kiadó által szállított könyvek rövid ismertető leírásából mindig megfelelő mennyiséget sokszorosít a vevők részére. Viszonteladó az ismertetőn feltüntetheti üzlete nevét, címét és további elérhetőségi adatait.

4.6. Viszonteladó vállalja, hogy üzleteiben a Kiadó által rendelkezésére bocsátott reklám anyagokat a vevők által jól hozzáférhető, jól látható központi helyen, helyezi el.

4.7. Viszonteladó tudomásul veszi, hogy mindazon termékek, melyeknek vételárát a Kiadó felé nem fizette meg a kifizetésig a Kiadó tulajdonát képezik.

4.8. Viszonteladó vállalja, hogy a Kiadó könyveit megjeleníti WEB oldalán, árjegyzékében, prospektusában, árlista típusú reklámjában az írott, valamint az elektronikus médiában.

4.9. Viszonteladó vállalja, hogy Kiadó termékeit mindazon a vásárokon, kiállításokon, forgalmazza, népszerűsíti, amelyeken részt vesz. A vásáron történő termékelhelyezés szabályai megegyeznek a fent leírtakkal.

4.10. Viszonteladó a Kiadó könyvein semmilyen formában nem tüntetheti fel nevét, védjegyét, vagy egyéb jelzését, valamint a Graduation nevet, emblémáját, védjegyét más termékkel kapcsolatban nem használhatja.

4.11. Viszonteladó garantálja, hogy a Kiadó belső információit bizalmasan kezeli.

4.12. Viszonteladó vállalja, hogy - forgalom esetén - a hónap 10. napjáig Kiadónak jelentést küld a megelőző hónap forgalmáról a termékek nevének és mennyiségének meghatározásával. Kiadó a Viszonteladó forgalmának megfelelően jogosult, a Viszonteladó által tárgyhónapban értékesített könyvek viszonteladói áron történő kiszámlázására Viszonteladó felé, 8 napos átutalási határidővel. Ha negyed évig a Viszonteladó forgalmi jelentési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, ebben az esetben Kiadó információ kér (telefon / fax) a  Viszonteladótól. Amennyiben a felszólítás megküldését követően 8 napon belül Viszonteladó nem ad érdemi választ a Kiadó részére, ebben az esetben Kiadó jogosult a Viszonteladóhoz kiszállított teljes bizományosi készlet viszonteladói értékének egyösszegű kiszámlázására Viszonteladó felé.

4.13. Késedelmes fizetés esetén Viszonteladó az elmaradt fizetések után a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét kitevő késedelmi kamatot köteles fizetni.

4.14. Viszonteladó köteles a Graduation Bt. Kiadó könyveit a végfelhasználónak a Kiadó által megküldött hivatalos viszonteladói árlista szerinti végfelhasználói áron árusítani. Amennyiben Viszonteladó nem az érvényes viszonteladói árlista végfelhasználói árán értékesíti a könyveket, ebben az esetben Kiadó bevétel kiesését köteles megfizetni, valamint túlszámlázás esetén a végfelhasználói áron felüli összeget vevőnek visszafizetni.

5. A Kiadó kötelezettségei:

5.1. A Kiadó vállalja, hogy eredeti dokumentumokkal ellátott könyveket és tartozékokat bocsát Viszonteladó rendelkezésére.

5.2. Viszonteladót az eladott termékek után a mindenkori érvényes viszonteladói árjegyzéknek megfelelően a végfelhasználói nettóárból: a) tankönyvterjesztési időszakban (július 15-október 30-ig) 8 százalék; b) további időszakokban  10 százaléknak megfelelő jutalék összeg illeti meg, melyet a számlán érvényesítünk

5.3. Kiadó vállalja a könyveinek folyamatos követését, a jogos panaszokat és reklamációkat közvetlenül intézi.

5.4. Kiadó vállalja, hogy Viszonteladót a rendelkezésére álló reklám anyagokkal ellátja, az OM tankönyvlistán mint viszonteladóját a szükséges adatokkal megnevezi.

5.5. Kiadó a viszonteladói árjegyzék (végfelhasználói ár) megváltoztatásának jogát fenntartja. Erről köteles a Viszonteladót a bevezetést megelőző 10 nappal értesíteni.

5.6. Kiadó vállalja, hogy viszonteladói WEB oldalára elhelyezi Viszonteladó logo-ját valamint link –jét.

5.7. Kiadó kijelenti, hogy a Graduation Bt. könyveinek kiadói jogaival rendelkezik és nincs tudomása olyan jogosultságról, mely jelen célra történő hasznosítást korlátozná vagy kizárná.

6. Garancia:

Garanciát a Kiadó a végfelhasználó felé vállal a könyvek tartalmára és  minőségére.

7. A szerződés megszűntetése:

Jelen szerződés felbontható mind Viszonteladó, mind Kiadó által. Felbontás esetén a felbontást kezdeményező fél köteles a másik felet szándékáról tájékoztatni a felbontást megelőző 8 naptári nappal.

Amennyiben jelen szerződés bármely okból megszűnik, a Viszonteladó 8 napon belül az el nem adott, illetve ki nem fizetett könyveket köteles a Kiadó székhelyére hiánytalanul és sérülésmentes csomagolásban visszaszállítani. Egyidejűleg köteles az eladásból származó bevétellel jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően a Kiadóval elszámolni. Az el nem adott, de vissza sem szállított termékek elszámolása, az áladott termékek elszámolásával azonos módon történik.

8. Vitás ügyek rendezése

Viszonteladó és Kiadó kölcsönösen törekedik arra, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket elsősorban peren kívül rendezzék.

Az el nem kerülhető jogviták eldöntésére a szerződő felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét ismerik el.

9. Zárórendelkezések.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a PTK., valamint a Kiadói jogokról szóló törvény az irányadó.

A jelen szerződés két példányban készült, amelyből egy példány a Viszonteladóé, egy példány a Kiadóé.

 

Törökbálint, ……………………..

 

Viszonteladó:                                        Kiadó:

 

P.H.                                                      P.H.

 

............................................................

Viszonteladó részéről:

Kapcsolattartó személy: ……………………………………………………….

Beosztás: ……………………………………………………….

Tel./Fax: ……………………………………………………….

e-mail: ……………………………………………………….

Bankszámlaszám: ……………………………………………………….

 

Kiadó részéről:

Kapcsolattartó személy: Dr. Német Istvánné üzletágvezető

Tel./Fax: 06-23-335-613

 

Kérjék viszonteladói árjegyzékünket!

 

Várjuk mielőbbi jelentkezésüket!

 

vissza.jpg (4703 bytes)

 

Copyright Graduation Bt.  Minden jog fenntartva.

Néhány partnerünk:

campona.jpg (5516 bytes)automex.jpg (3616 bytes)

cora.jpg (2776 bytes)

Metro
Aushan
Tesco
libri.jpg (4296 bytes)
duna.jpg (4043 bytes)

Bibliofil
lira.jpg (3565 bytes)

Alexandra Kiadó

hazipatika.jpg (4066 bytes)

CD Galaxis

cdm.jpg (4301 bytes)

CompOffice
ComputerBooks
Első Pannon
Rendszerház Rt.
Folio CD Posta

index.jpg (2864 bytes)

Gemofis Kft.
KimSoft

fokusz.jpg (3244 bytes)

mkk.jpg (2402 bytes)

qwerty.jpg (3845 bytes)
mamut.jpg (2941 bytes)

sunbooks.jpg (4673 bytes)
Sunbooks
 

Tankönyves Vállalkozók Egyesülete
Terjesztői Tagozatának tagjai