Szövegdoboz: INFORMATIKA 17.

Király Sándor:
A programozás logikája I.

 

Főbb témakörei:

I.    A feladatmegoldás lépései és módszerei

1. A feladat meghatározása

2. A feladatmegoldás lépései

II.   A program elemei, felépítése

  Karakteres szimbólumok

  Lexikai egységek (címke, változó, azonosító, konstans, kulcsszavak stb.).

  Szintaktikai egységek - kifejezések

  Utasítások (I/O utasítások, ugró utasítások, feltételes elágazások, ciklusok).

III. Programegységek

  Az alapprogram

  Blokk

IV. Adattípusok, adatszerkezetek

  Az adatjellemzők összefoglalása (azonosító, kezdőérték, hatáskör).

  Egyszerű típusok (valós típus, logikai típus, karaktertípus, mutató típus,
felsorolástípus).

  Összetett adattípusok, adatszerkezetek (tömb, szöveg, verem, sor, lista).

V.   Algoritmus leíró eszközök

1. Mondatszerű leírás

2. Folyamatábra

3. Struktogram

VI. Programozási tételek

  Egy sorozathoz egy érték rendelése (összegzés, eldöntés, kiválasztás, keresés,
megszámlálás, szélsőérték kiválasztás).

  Egy sorozathoz egy sorozat hozzárendelése

  Több sorozathoz egy sorozat hozzárendelése (metszetképzés, egyesítés,
 összefuttatás).

  Rendezések (buborékos rendezés, rendezés minimum-kiválasztással,
rendezés közvetlen kiválasztással).

  Feladatok

VII. A program helyessége

  Tesztelési módszerek (statikus és dinamikus tesztelés, fekete doboz mód-
szerek, fehérdoboz módszere).

  Hibakeresés (hibakeresési módszerek és eszközök).

  Hatékonyság vizsgálat (végrehajtási idő csökkentése, ciklus szám csökkentése,
ciklus idő csökkentése).

  A helyfoglalás csökkentése (adatok mennyiségének, a program méretének és a
bonyolultságnak csökkentése).

  Lokális hatékonyság

  Program-transzformációk (a ciklustól független utasítások kiemelése, ciklusok
összevonása, elágazások összevonása, elágazások felesleges feltételeinek elhagyása,
 összetett feltétel szétválogatása, elágazás ágainak kiemelése).

VIII. Tárgymutató

 

Irkafűzött, B5/112 oldal

Raktári szám: go-0017

 vissza.jpg (4703 bytes)